Maximálna transparentnosť: Zákaznícky portál Mewa dostupný v celej Európe

Spoločnosť Mewa preberá za svojich zákazníkov nákup a starostlivosť o priemyselné textílie vrátane ich dovozu a odvozu. Podniky a spoločnosti tak odbremeňuje od časovo náročnej organizačnej práce. Vďaka ponuke digitálnych služieb spoločnosť Mewa zároveň minimalizuje administratívnu záťaž zákazníkov – a teraz už aj v celej Európe.

Sledovanie nákladov v oblasti priemyselných textílií: textilný servis zabezpečuje transparentnosť nákladov (Foto: Mewa)

Všetky náklady prehľadne

Čím viac zamestnancov spoločnosť má a čím rozsiahlejšia je situácia s objednávkami, tým viac času si vyžaduje zabezpečenie dodávky čistých čistiacich utierok alebo rohoží na zber oleja. Aké príjemné, keď sa to dá urobiť 24 hodín denne, 7 dní v týždni niekoľkými kliknutiami na počítači alebo smartfóne. „Vďaka zákazníckemu portálu ‚myMewa‘ možno údaje o objednávkach kedykoľvek prezerať, kontrolovať a meniť,“ vysvetľuje Elena Holanová, konateľka spoločnosti MEWA Textil-Service SR s.r.o.. „Vďaka tomu môžete kedykoľvek prispôsobiť svoje dodávky aktuálnym potrebám.“ Zákazníci môžu okamžite zvýšiť alebo znížiť stav svojich textílií. Stačí niekoľko kliknutí a množstvo zodpovedá aktuálnej spotrebe a môže sa zohľadniť pri ďalšej dodávke.

Vďaka prehľadnej a používateľsky prívetivej servisnej platforme možno predísť prípadným chybám – napríklad ak chce zákazník nahlásiť inú požiadavku na množstvo utierok alebo rohoží. Výsledok: úspora času zákazníka a zabránenie zbytočným výdavkom.

Začiatkom tohto roka pribudli v  servisnom portáli ďalšie funkcie a je k dispozícii takmer vo všetkých európskych pobočkách poskytovateľa textilných služieb Mewa. Prostredníctvom zákazníckeho portálu je možné kedykoľvek zobraziť mesačné náklady na jednotlivé produkty, neuhradené a zaplatené faktúry a zmluvné množstvá a rýchlo, a teda hospodárne, meniť intervaly dodávok. Nástroj sa jednoducho používa a znižuje administratívnu náročnosť na strane zákazníka.

Pomocou zákazníckeho portálu spoločnosti Mewa môžete rýchlo upravovať stavy objednávok. Môžete tak predísť zbytočným výdavkom.

(Obrázky: Mewa)