Nebezpečí číhá snad na každém rohu a máte-li se strachovat, co by se kde mohlo nebo mělo stát, pak pravděpodobně nevyjdete ze svého domu. A ani tam nemusíte být vždy úplně v bezpečí, protože i doma číhá ono potenciální nebezpečí. V práci je to jiné. Právě zde máte často zodpovědnost nejen za sebe, ale také za další kolegy, podřízení nebo nadřízené. A některá zaměstnání nebo pracoviště jsou vysoce riziková, takže pohybovat se zde musíte nadmíru opatrně, dávat pozor, abyste neublížili sobě a svému okolí. Často jsou tyto pracovní pozice doprovázeny ochrannými obleky, pracovními pomůckami a podobně.

Jak to je ve vaší firmě?

Snažíte se vycházet svým zaměstnancům vstříc, protože spokojený zaměstnanec rovná se výkonný zaměstnanec? Zároveň však musíte dodržovat jisté dohody, paragrafy a zákony, které se dodržovat musí, jinak se vystavujete nejen ohrožení zdraví zaměstnanců, ale třeba také různým problémům a finančním sankcím, které mohou přicházet při kontrolách a podobně. Pracovní zdravotní služba je zde od toho, aby vám s tímto mohla pomoci. Jde o odbornou poradenskou službu pro zaměstnavatele a pomáhá především v oblasti ochrany a podpory zdraví při práci. Pracovní zdravotní služba, zkráceně PZS zajistí komplexní dohled nad vším, co se této oblasti týká.

Dohled nad pracovními podmínkami

Nejste si vždy stoprocentně jistí, zda vaši zaměstnanci plní všechno tak, jak by měly? Případně jak to vypadá na pracovišti? Co je třeba zlepšit, co funguje dobře a kde je nutno provést úpravy? Jak je to se zaměstnanci a povinností chodit na preventivní prohlídky? To všechno může pracovní zdravotní služba zajistit. Kromě jiného také pořádá školení BOZP, která přiblíží zaměstnancům to, jak se ve firmě chovat, aby nedocházelo k úrazům, nehodám a jak reagovat, pokud něco podobného nastane.