Vlastnictví pozemku přináší mnohé příležitosti, ale také výzvy, zejména pokud se rozhodnete pro jeho rozdělení. Ať už máte v úmyslu prodávat nebo darovat části vašeho pozemku, čeká vás několik důležitých kroků a administrativních úkonů. Díky změnám v legislativě od roku 2018 je možné rozdělit pozemek i bez nutnosti změny vlastníka, což otevírá nové možnosti pro majitele pozemků.

Příprava na rozdělení pozemku

Prvním krokem je zjištění určení pozemku a zda spadá do zastavitelného území. Dále je nutné zajistit souhlas všech spolumajitelů, pokud pozemek vlastníte společně s dalšími osobami.

Postup rozdělení pozemku

Proces začíná žádostí o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků, kterou je potřeba podat spolu s návrhem geometrického plánu. Tento plán můžete v první fázi vytvořit svépomocí pomocí online katastrální mapy, přičemž finální geometrický plán musí vypracovat geodet.

Získání souhlasů

Souhlas s rozdělením pozemku je nutné získat od obecního i stavebního úřadu. V případě potřeby změny využití území je třeba podat i žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území.

Geometrický plán a jeho role

Bez geometrického plánu, který přesně definuje nové hranice a přístupy k pozemkům, nelze proces rozdělení dokončit. Po získání všech souhlasů je nutné tento plán nechat vypracovat profesionálním geodetem.

Konečné kroky

Posledním krokem je podání Návrhu na vklad do katastru nemovitostí spolu s potřebnými doklady a případnou kupní smlouvou, pokud máte v plánu nově vzniklé parcely prodat.

Doba trvání a náklady

Celý proces rozdělení pozemku obvykle trvá 3–4 měsíce, přičemž finální cena zahrnuje poplatky za vypracování geometrického plánu geodetem, administrativní poplatky a případné právní služby spojené s vyhotovením kupní smlouvy.

Rozdělení pozemku je proces, který vyžaduje pečlivou přípravu a porozumění platné legislativě. Využití služeb profesionálního geodeta a právního poradce může být klíčové pro úspěšné a hladké dokončení celého procesu. Pokud uvažujete o rozdělení pozemku, neváhejte využít našich konzultačních služeb a získejte všechny potřebné informace k vašemu konkrétnímu případu.