Otázka co je to brokerpool souvisí s finančním poradenstvím. V této oblasti se takto označuje servisní společnost, která zastřešuje finanční poradce a její služby mohou využívat jak nezávislí jednotlivci, tak i velké poradenské firmy. Brokerpool, čili servisní společnost sdružuje finanční poradce a poskytuje jim služby, které jim usnadňují jejich činnost. Poradci tak získávají zázemí ve formě produktového a administrativního servisu, informačního a legislativního systému, školení, metodických pokynů a další podporu, která jim snižuje provozní náklady a umožňuje více se věnovat práci s klienty.

Kdo je Broker Trust?

Mezi brokerpoolu v ČR je tato servisní společnost nejsilnějším subjektem. Z celkového počtu poradců, kteří přišli v roce 2016 do brokerpoolů, si více než polovina z nich vybrala právě Broker Trust. Vedle poskytování služeb vyjednává Broker Trust za své klienty z řad finančních poradců podmínky s finančními institucemi. Za sjednávání jejich produktů, kterými jsou například hypoteční či spořící účty, pojištění apd., s klienty, inkasuje Broker Trust provizi. Tu pak rozděluje podle dohodnutých podmínek s jednotlivými poradci. Díky vysokému objemu uzavřených smluv může Broker Trust vyjednat vyšší provize, než by od finančních institucí dostali samostatně jednotliví poradci.

Co Broker Trust nabízí?

Na centrále této největší servisní společnosti pracuje přes stovku profesionálů, kteří se denně starají

o více než 2 000 aktivních poradců. O rozsahu poskytovaných služeb svědčí obrovský počet finančních produktů na trhu, kterých je téměř 500. To umožňuje všem spolupracujícím poradcům pokrýt veškeré finanční potřeby jejich klientů. Služeb servisní společnosti Broker Trust využívají nejen jednotliví finanční poradci, ale i stovky poradenských firem, včetně největších síťových firem. Společnost Broker Trust respektují jako uznávaného partnera banky, pojišťovny, investiční společnosti a další finanční instituce.