Jak na získání certifikátů ISO 14001 a ISO 45001

Rádi byste, aby vaše firma získala tyto dva certifikáty, popřípadě jiné? Certifikací se zabývají některé firmy, které vám propůjčují možnost takovou certifikaci získat. Co však získání certifikace obnáší?

Certifikační společnost

Pokud hledáte společnost pro udělení certifikátů, je pro vás ideální volbou TSÜ. Moderní, dynamická společnost, která byla vytvořena jako slovenská pobočka německé certifikační společnosti. Pracovníci společnosti mají již dlouholeté zkušenosti s auditováním mnohých ISO norem, tedy jsou kompetentní a kvalifikování. Klíčovými jsou pro ně zásady nestrannosti, zodpovědnosti a dobré komunikace.

Certifikáty

Společnost nabízí možnost certifikace řadou certifikátů, například certifikát ISO 9001, výše zmíněné a specifické certifikáty.

ISO 14001

Certifikát iso 14001 jsou normy týkající se environmentálního managementu, tedy managementu životního prostředí. Je určen výrobcům, dodavatelům a poskytovatelům služeb ve všech oborech podnikání. Cílem environmentálního managementu je snižovat dopady činností dané organizace na životní prostředí, čímž se zlepšuje také profil dané společnosti. Je tedy pro vašeho zákazníka i dodavatele zárukou, že vaše společnost dodržuje zásady ochrany životního prostředí.

ISO 45001

Tento certifikát iso 45001 svědčí o tom, že se společnost při veškerých svých činnost zaměřuje na zabezpečení ochrany zdraví zaměstnanců a jejich bezpečnost při práci. Cílem této normy je snížení pracovních úrazů a nemocí z povolání. Tato norma je určena široké škále organizací, tedy společností, bez ohledu na velikost, typ či zaměření. Důležité je, aby měli zájem o zavedení a udržování systému bezpečnosti a zdraví při práci.

Průběh certifikace

Průběh certifikace zahrnuje sepsání žádosti na certifikaci a její přezkoumání, dále certifikační audit a vyhodnocení certifikačního auditu. Prováděn je však také dozorný audit, tedy přezkoumání manažerského systému klienta jednou ročně mezi recertifikačními audity, dále i recertifikační audit.