Přemýšlíte nad zhodnocením vašich úspor a rádi byste našli ideální formu investice? Hledejte v dluhopisech, které si získávají stále větší oblibu investorů. Navíc se jedná o investování, které je vhodné pro zkušeného i začínajícího investora. Jedinou otázkou zůstává, jaký druh dluhopisů zvolit. S tím vám však snadno poradíme.

Jaké druhy dluhopisů existují?

Mnozí z nás si pod pojmem dluhopisy představuje státní dluhopisy, avšak zdaleka nejsou jedinými dluhopisy. Kromě státu totiž může vydávat dluhopisy i řada dalších subjektů. Známe tak korporátní dluhopisy, které vydávají soukromé firmy. Dále bankovní dluhopisy, které jsou typické pro bankovní společnosti. Méně časté jsou pak komunální dluhopisy vydávané územně samosprávnými celky anebo pokladniční poukázky.

Státní vs. korporátní dluhopisy

Pro investování často připadají v úvahu pouze státní nebo korporátní dluhopisy, jelikož ostatní dluhopisy nejsou příliš časté. Státní i korporátní dluhopisy však mají své pro a proti, tak jako každý typ investice. Liší se především v míře rizika a ve výši nabízeného úroku. U státních dluhopisů se pohybuje úrok ve výši 2 %. Korporátní dluhopisy pak nabízejí úročení investice v průměru mezi 5–10 %. Z toho je zřejmé, že vyšší zhodnocení získáte u korporátních dluhopisů. Míra rizika naopak hraje ve prospěch státních dluhopisů, jelikož je téměř bez rizika, jelikož stát jen tak nezkrachuje a navíc disponuje výběrem daní. Ale u korporátních dluhopisů lze míru rizika omezit také na minimum.

Dbejte na výběr společnosti

Ptáte se, jak lze minimalizovat míru rizika u korporátních dluhopisů? V podstatě stačí před investováním zanalyzovat vybrané společnosti. Zkuste se zeptat svých známých, zda nemají zkušenosti s investováním do korporátních dluhopisů. Zaměřte se na historii firmy, ekonomické výsledky společnosti, podnikatelský záměr či vlastnictví prospektu ČNB. Pokud si chcete ušetřit čas, pak si vyberte dluhopisy EMTC, které vydává stabilní česká společnost EMTC – Czech, a.s. Mezi úspěšné projekty této společnosti patří například velice populární aplikace Lipa Learning nebo webový portál Airjobs. Zhodnoťte své úspory se společností EMTC – Czech, a.s.