Proč je výhodné vlastnit certifikáty ISO?

Ať už patříte mezi majitele či provozovatele velké výrobní haly či vlastníte jen malou dílnu, kde vyrábíte malé množství produktů, je pro vás výhodné vlastnit certifikát ISO. Certifikátem ISO se zaručujete všem odběratelům a zákazníkům, že dodržujete nařízené normy, které se týkají vašeho konkrétního výrobku a budete plnit jeho přání a požadavky. Vlastněním alespoň nejpoužívanějšího certifikátu ISO 9001 si zajistíte větší důvěryhodnost, která přitáhne další zákazníky nebo odběratele s čímž souvisí vyšší zisky společnosti.

Velké množství certifikátů

Zajištění většího počtu odběratelů není jediným důvodem, proč si zajistit iso certifikát. Každý obor má daný mnoho kritérií a podmínek při jejichž dodržování se zákazník dočká bezchybného produktu, proto vznikají stále nové ISO certifikáty, které často kontrolují pouze jeden konkrétní produkt. V současnosti existuje přes 18 000 certifikátů a další stále vznikají. Mezi nejpoužívanější certifikáty, které vydává Mezinárodní organizace pro normalizaci, patří ISO 9000, které v sobě skrývají hned čtyři skupiny – ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 a ISO 9004.

Plnění norem certifikátu 9001

Pokud je společnost vlastníkem certifikátu ISO 9001, který patří již mezi standardy každé firmy, zavazuje se, že bude plnit své cíle a plány, které si stanovili, především v oblasti kvality. Certifkát ISO 9001 je normou, která se zajímá o lidské zdroje, řízení rizik. Norma sleduje komunikaci s odběrateli i dodavateli, zajímá se o jejich hodnocení. Sleduje výkonnostní procesy i práci manažerů, zajišťuje interní audity za účelem zpětné vazby.

Důvody, proč vlastnit certifikát ISO

Asi nejdůležitějším důvodem pro každého podnikatele je zmiňovaný vyšší zisk. Certifikát ISO potvrdí, že vaše produkty jsou vysokojakostní.

Další výhoda tkví ve výběrových řízeních ve státní správě. Pokud se ho chce společnost zúčastnit, musí být, podle zákona, držitelem certifikátu ISO.