Stále častěji můžeme slyšet o světelném smogu. Produkují jej zejména velká města svým pouličním osvětlením, spoustou reklam a svícením dlouho do noci. Snahou měst i malých obcí je co nejvíce ušetři náklady na pouliční osvětlení. Aby mohlo vedení města či obce přikročit k rekonstrukci veřejného osvětlení a k výměně zastaralých a energeticky náročných pouličních lamp za moderní osvětlovací tělesa, musí být nejprve proveden energetický audit.

Co obnáší energetický audit?

Energetický audit veřejného osvětlení je základním a nevyhnutelným dokumentem, který je nutný pro komplexní systémovou rekonstrukci veřejného osvětlení. Města a obce na Slovensku i v České republice si mohou energetický audit objednat u společnosti ECO-LOGIC s.r.o. Tato společnost provádí hloubkové zpracování energetického auditu veřejného osvětlení. Udělat si energetický audit znamená pasportizaci a zhodnocení stávajícího stavu celé soustavy osvětlení včetně svítidel, rozvodových sítí, rozvaděčů, stožárů, výložníků a přechodů pro chodce.

Praktické využití energetického auditu

Jeho součástí je zhodnocení technického stavu a funkčnosti výše uvedených prvků osvětlení. Současně se musí dbát na požadavky světelně-technických norem. Také se bere v úvahu existující geometrie celé soustavy veřejného osvětlení. Součástí energetického auditu veřejného osvětlení je také světelně-technický propočet jednotlivých typů místností objektů v daném městě či obci. Pro objednatele energetického auditu je pak rozhodující analýza úspor a návratnosti investice do modernizace veřejného osvětlení.

Další služby auditora

Energetický auditor, kterým je společnost ECO-LOGIC s.r.o. provádí energetické audity nejen veřejného osvětlení. Nabízí také audit osvětlení škol a tělocvičen, nákupních center a ostatních obchodních nebo i venkovních prostor, sportovišť, ale i administrativních budov a jednotlivých kanceláří. Z hlediska bezpečnosti chodců je důležité dostatečné a zároveň úsporné osvětlení přechodů na ulicích měst a obcí.