Poskytnutí sídla firmy využívá stále více podnikatelů nejen jako doprovodnou službu při koupi ready made firmy, ale také jako řešení specifických problémů. Sídlo a obchodní adresa v místě vlastního bydliště se z mnoha důvodů jeví jako nevýhodné a mohou mít velký vliv na celkový výkon společnosti.

Bez sídla se firma neobejde. Jde o jednu ze základních podmínek pro zápis do obchodního rejstříku. Mít ho identické s bydlištěm však znamená ztrátu soukromí a anonymity. Stejně tak není ideální volbou sídlo na adrese kanceláře či provozovny, je-li objekt situován v menším městě.

Výhody sídla na prestižní adrese

Sídla firem na zvučných adresách v Praze nabízí netušené výhody. Již samotný fakt, že společnost sídlí v metropoli, může být pro mnohé (a především zahraniční) obchodní partnery určitou garancí solidní spolupráce. Hlavní město má ve světě dobré jméno a bezesporu otevírá dveře k novým příležitostem. Zkuste se na chvíli vžít do role zahraničního klienta, který si vybírá mezi firmou se sídlem v (pro něj) neznámé vesnici a subjektem sídlícím ve známé pražské lokalitě. Pomineme-li skutečně důležité ekonomické ukazatele, které je vhodné při výběru obchodního partnera zohlednit, Praha dělá mnohem lepší dojem než malé město.

Sídlo v Praze je zároveň garancí mnohem nižší pravděpodobnosti daňové kontroly. Finanční úřad vás náhodně navštíví v průměru jednou za 114 let.

K dalším benefitům plynoucím ze sídla firmy v hlavním městě patří větší anonymita (úspěšné firmy se nepotýkají se závistí jako v menších městech a mají větší klid na rozvoj), ale také úspora času v případě častého stěhování firmy.

Pozor na nevhodné prostory

Někteří poskytovatelé nabízí zřízení sídla v Praze na pochybných místech, které již na první pohled nepůsobí dobře. Pokud má nabídka podobu vybydleného domu, sklepení nebo jinak nevhodného místa, odmítněte ji. Vyhnete se tím riziku pokuty, zrušení plátcovství DPH či úplného zrušení společnosti. Pamatujte, že na adrese sídla firmy musí být přítomna poštovní schránka pro příjem korespondence. Její absence je důvodem pro pokutu.

Bližší informace o problematice sídla společnosti i koupě ready made společnosti a souvisejících tématech najdete na stránkách renomované poradenské společnosti zenron.cz.