Nárůst byrokracie přináší nejen stále větší potřebu úředníků a růst nákladů, ale také potřebu likvidovat staré dokumenty, doklady či jiné nosiče informací. Na běžné papíry stačí běžné drtičky papíru, ovšem pokud jde o větší množství, nastávají v podnicích, na úřadech a u jiných subjektů potíže. Ještě horší situací je, pokud je potřeba zlikvidovat staré občanské průkazy, řidičské průkazy, cestovní pasy, platební karty a jiné doklady či dokumenty podléhající utajení.

Nejsložitějším problémem je likvidace disket, CD. DVD, ZIP a jiných podobných nosičů informací. Nejde jen o samotnou likvidaci, která musí být navíc provedena ekologickým způsobem, ale také o zabezpečení těchto materiálů před možným únikem informací. Ve všech těchto případech je nejlepším řešením, objednat si služby specializované firmy.

Kdo provádí skartace?

Touto činností se zabývá společnost Ekoskart, která provádí skartace dokumentů v Praze. Na základě objednávky od velkých i malých firem, úřadů, škol a dalších institucí, se tato společnost postará o likvidaci dokumentů. Součástí této služby je nejprve přeprava dokumentů a nosičů informací k provedení skartace. Ekoskart přebírá od klienta veškerou zodpovědnost za bezpečnou přepravu dokumentů a dalších nosičů informací a samozřejmě se zaručuje, že v žádném případě nedojde k úniku informací z dokumentů určených ke skartaci. Pro maximální možnou transparentnost se klient může samotné skartace osobně zúčastnit a dohlížet na její průběh.

Jak probíhá skartace?

Společnost Ekoskart provádí ekologickou likvidaci dokumentů na velkokapacitní skartovačce HSM FA 500.2. Výsledkem likvidace jsou částice o velikosti 6x40x53 mm, které z dokumentů zůstanou. Tento rozměr přesně odpovídá normě Národního bezpečnostního úřadu pro stupeň „důvěrné utajení“. Tato skartovačka získala certifikát NBU a její přesnost je pravidelně kontrolována. Po dokončení likvidace je klientovi vystaven protokol o ekologickém průběhu likvidace a vzniklý odpad je zaslán do papírny k finálnímu zpracování. Jsou-li dokumenty předány k likvidaci v šanonech či pytlích, jsou tyto klientovi vráceny.