Typy papírů vhodných pro tisk reklamních předmětů

Tiskoviny jsou stále dobrou investicí, i když si to mnozí lidé nemyslí. Obecně platí, že reklamní předměty dokážou skvěle zpropagovat společnost. Dokážou se dostat pod kůži zákazníkům, což dlouhodobě vede ke zvýšeným ziskům podniku. I takové letáky to stále umí, i když se mnozí domnívají, že je to jenom marná investice. Nedávné průzkumy však dokázaly opak. Pokud jste výsledky průzkumů už procházely, jistě jste k tiskovinám nakloněni. Proto si pojďme představit typy papírů, které se k tisku reklamních předmětů používají.

Natíraný neboli křídový papír

K tisku reklamních předmětů, respektive při tvorbě tiskovin se používá kupříkladu natíraný neboli křídový papír. Jedná se o typu papíru, který se běžně vyskytuje a který je poměrně oblíbený. Většinou se dodává buď v lesklých, nebo v matných provedeních.

A při tvorbě jakých reklamních předmětů se nejčastěji používá? Lesklá alternativa natíraného papíru se většinou používá při výrobě nástěnných kalendářů nebo skládaných letáků či plakátů, matná podoba papíru pak k výrobě vizitek, pozvánek nebo také firemních složek a pohlednic.

Kraftový papír

Při výrobě tiskovin se také aktivně využívá takzvaný kraftový papír, který se vyrábí z makulatury nebo případně z primárních vláken. Většinou se používá bílý nebo béžový kraftový papír. Roste mu popularita a zájem hlavně v poslední době, kdy se klade důraz na ekologii. Kraftový papír je totiž takzvaným obnovitelným papírem, proto je možné ho recyklovat, případně kompostovat.

V poslední době se používá aktivně při výrobě reklamních tašek, také k výrobě balícího papíru nebo se používá na firemní složky, pozvánky si na skládané letáky.

Papíry s takzvaným WOW efektem

Závěrem je třeba zmínit i méně tradiční papír, ze kterého se vyrábí reklamní předměty. Je jím papír s takzvaným WOW efektem, který je spíše dekorativní. Nemyslete si však, že se z něj vyrábí jenom balící papíry a nikoli reklamní tiskoviny. Je to jenom netradiční alternativa k těm tradičnějším typům papíru.