Kdo chce začít podnikat, může svou novou životní etapu nastartovat dvěma způsoby. Buď zvolit klasickou cestu osobního jednání na úřadech, vyplňování formulářů a placení poplatků, nebo veškeré martyrium přenechat někomu jinému. Tím jiným může být specializovaná firma, která se zabývá zakládáním ready made společností za účelem jejich následného prodeje novému vlastníkovi.

Této služby mohou využít jak naprostí začátečníci, tak podnikatelé, kteří již fungují a své impérium chtějí rozšířit o další firmu. V tomto případě si můžete dokonce zvolit ready made společnost, která má splacený základní kapitál ve výši 200 nebo 500 tisíc, případně jeden milión. Ready made společnost na klíč lze díky firmě Max benefits s.r.o. takto založit i korespondenčně na základě plné moci, a to i pokud budete kdekoliv v ČR nebo i ve světě.

Výhody ready made společnosti na klíč

Podnikat může začít prakticky ihned, neboť ready made společnost na klíč má již přidělené IČO a je zapsána v obchodním rejstříku. Na vás je pouze zvolení živnosti, nového názvu, zajištění razítka a vizitek. Jednou z předností ready made společnosti na klíč oproti klasické ready made společnosti je, že můžete mít vlastní sídlo kdekoliv na území České republiky. Pokud jde o počet jednatelů a společníků, můžete jej mít libovolný podle vlastního uvážení.

Za výše uvedené změny nic neplatíte, což pro vás znamená úsporu ve výši minimálně 5 tisíc korun.

Ready made společnost na klíč má jedinou nevýhodu, kterou je delší doba založení a následného převodu na vás.

Co je obsahem služby specializované firmy

Vy jako kupující a nový vlastník si zvolíte nový název, ale ověření a schválení názvu notářem je obsahem služby. Rovněž za vás uhradí kolky na zápis do obchodního rejstříku a odměnu notáři za notářský zápis a za zápis do OR. Dalšími úkony je příprava a vyhotovení zakladatelské listiny, resp. společenské smlouvy, zaplacení poplatku živnostenskému úřadu za vydání živnostenského oprávnění a příprava souhlasu s umístěním sídla. Posledními úkony jsou založení účtu pro základní kapitál, přidělení IČO a zajištění elektronického výpisu z obchodního a živnostenského rejstříku.