V posledních několika letech se zájem firem o vytěžování faktur zvyšuje. Inteligentní vytěžování faktur totiž poskytuje daleko efektivnější práci s daty a poskytuje spolehlivější data. Ne nadarmo je ocr software na vytěžování faktur považován za konkurenční výhodu. Chcete-li uplatnit vytěžování faktur ve své firmě, pak se neváhejte obrátit na společnost Redque, která poskytuje kvalitní a oblíbený účetní software na vytěžování faktur.

Charakteristika vytěžování faktur

Redque je účetní software, který automaticky zpracovává faktury a zpracované faktury odesílá do účetního systému. Jedná se o software, který pro vytěžování faktur využívá technologii optického rozpoznávání textu (OCR) společně s umělou inteligencí. V rámci své práce se tak věnuje přepisování dat z tištěných faktur či PDF na ocr faktury. Smyslem a cílem softwaru Redque je evidence a digitalizace faktur.

Pomocník účetních

Je zřejmé, že inteligentní vytěžování faktur je velkým pomocníkem účetních, jelikož jim dokáže ušetřit až třetinu práce. Veškerý získaný čas tak mohou věnovat daleko užitečnější práci. Vytěžování faktur je nejen rychlejší, ale také efektivnější. Účetní software oproti ručnímu přepisování faktur totiž zajistí nižší chybovost digitalizace faktur. Software oproti lidem totiž nepociťuje časem únavu a rutinní činnosti jsou navíc pro umělou inteligenci ideální prací na rozdíl od člověka. Automatizace rutinních činností je tak základem efektivnější práce ve firmě.

Zajištění vyšších zisků

Účetní software Redque nepřináší jen úsporu času účetním v rámci přepisování faktur, ale může přinést firmě také vyšší zisky. Jelikož software šetří čas účetním, tak získaný čas mohou věnovat dalším klientům, na které by jim jinak nezbýval čas. Příjem nových klientů navíc neovlivní současné náklady na mzdy, jelikož pro příjem nových klientů nebude potřeba přijímat nové zaměstnance.

Investicí do softwaru Redque si tak zajistíte kvalitnější a spolehlivější data z dokumentů, zrychlíte jejich zpracování a snížíte firemní náklady.