O tom, že se dluhopisy řadí mezi velice oblíbený typ investice, není pochyb. Často však vystává otázka, který druh dluhopisů zvolit. Oba typy dluhopisů, státní i korporátní (firemní), mají něco do sebe a nabízí tak možnost investice pro všechny investory. Mezi hlavní odlišnosti patří především rozdílná výnosnost a míra rizika, jež zároveň patří mezi nejvýznamnější parametry v oblasti investic, tudíž si každý investor může přijít na své. A jakému typu dluhopisů dáte přednost vy?

Výnosnost investice

Jedním z hlavních a rozhodujících parametrů pro investování je především výše úroku. Výše úroku totiž ukazuje, jak vysoké zhodnocení bude vaše investice mít. U státních dluhopisů se výnos pohybuje kolem 2 %. U korporátních dluhopisů je pak výnos v rozmezí od 5–10 %. Pokud byste se měli tedy rozhodovat podle výnosnosti, pak jsou jednoznačnou volbou korporátní dluhopisy. Avšak tak jednoduché to není.

Míra rizika

Není žádným tajemstvím, že výše úroku úzce souvisí s mírou rizika, kdy vyšší úrok je vykoupen vyšší mírou rizika. Státní dluhopisy lze v podstatě považovat za bezrizikové, avšak je pro ně typické velmi nízké zhodnocení vložených prostředků, tudíž si na velké peníze nepřijdete. K výnosu je třeba také přičíst inflaci a 15% srážkovou daň. Korporátní dluhopisy naopak nesou vyšší riziko, ale mají vyšší výnos. Dobrou zprávou je, že mnohdy se dá toto riziko snížit na minimum.

Jak správně vybrat

Máte dilema, který druh dluhopisů zvolit? Státním dluhopisům dejte přednost zejména tehdy, pokud nechcete ani trochu riskovat a spokojíte se i s nízkým zhodnocením investice. Pokud hledáte vysoké zhodnocení peněz a jste ochotni podstoupit o něco vyšší riziko, pak budou správnou volbou korporátní dluhopisy. Míru rizika korporátních dluhopisů můžete razantně snížit vhodným výběrem společnosti, která dluhopisy vydává. Jednou z  prověřených společnost je například EMTC – Czech a.s., která stojí za dluhopisy EMTC pro Lipa Learning.

Tento článek je ve smyslu zákona propagačním sdělením. Základní prospekt dluhopisů schválený Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 5. 3. 2019, č.j. 2019/025137/CNB/570, které nabylo právní moci dne 7. 3. 2019, ve znění jeho dodatku č. 1 schváleného Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 30. 4. 2019, č.j. 2019/047927/CNB/570, ke sp. zn. S-Sp-2019/00026/CNB/572, které nabylo právní moci dne 3. 5. 2019, a ve znění jeho dodatku č. 2 schváleného Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 4. 6. 2019, č.j. 2019/064535/CNB/570, ke sp. zn. S-Sp-2019/00037/CNB/572, které nabylo právní moci dne 5. 6. 2019, byl uveřejněn na webových stránkách www.emtc.cz v sekci Pro investory, podsekci Prospekt ČNB, a v papírové podobě je možné jej získat v sídle společnosti EMTC – Czech a.s. na adrese Palmovka Open Park IV, Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8 v přízemí.