Manželská (předmanželská) smlouva

Většina lidí zná pojem manželská, nebo předmanželská smlouva, jen z nějakého amerického filmu. Většina lidí se na ní dívá tak, že jako patří mezi většinu, která nic hodnotného nemá, nebo jen málo, takže vstupuje do manželství s láskou nezatíženou majetkem.

Jiní ji berou také jako projev nedůvěry. Jenže jak naše společnost bohatne a amerikanizuje se, stávají se peníze a majetek tím, o co jde až v prvé řadě, takže se počet uzavřených manželských smluv neustále zvyšuje. Ročně jich je již přes 10.000 v celé republice. Na druhou stranu není manželská smlouva jen cárem papíru, v mnohých případech může být pro jednu stranu doslova záchranným pásem. Jen ještě uvedeme, že smlouva se nemusí uzavírat jen před sňatkem, ale podle zákona i během manželství, proto se ustupuje i od názvu předmanželská, jak jsme v úvodu uváděli. .

Účel manželské

Manželská smlouva je v určitém slova významu trochu obdoba závěti, případně návod, jak postupovat v případě rozvodu. Základem ale je individuální ochrana majetku manželů vyrovnáním jiným způsobem, než stanoví zákon. Důležité je, že manželská smlouva je zákonnému řešení nadřazená. Určitě známe z praxe, že špatným nakládáním s finančními prostředky jednoho z manželů ten druhý o svůj majetek přišel.

Obsah manželské smlouvy

Základem manželské smlouvy by mělo být řešení hlavně majetkových vztahů obou manželů. Smlouva může být i velmi jednoduchá, třeba pro sjednání režimu tzv. odděleného jmění, se kterým do manželství vstupují. Může ale jít i o majetek získaný sice v manželství, ale jen přičiněním jednoho z manželů, který tak nebude podléhal zákonnému režimu společného jmění manželů. Pokud jde o společného jmění manželů, mělo by se sjednat, co chtějí manželé chránit, ať jde o peníze v hotovosti, tak i nemovitosti a movitosti.

Příklady z praxe

Sepsaná manželská smlouva může chránit jednoho z manželů před nedořešenou finanční minulostí druhého partnera, kdy může jít hlavně o dluhy a nedořešené finanční závazky, Lze ji podepsat třeba v případě, že jeden z manželů začne podnikat a chce partnera ochránit před případnými dluhy z podnikání. Skoro pravidlem by mělo být sepsání smlouvy v případě, že jde o druhé manželství a majetek jedné strany chce dotyčný zachovat pro své potomky z prvního svazku. Dalším důvodem může být zajištění bytové situace po smrti jednoho z nich či po rozvodu.

Náležitosti manželské smlouvy

Manželská smlouva se sepisuje (sjednává) pouze u notáře. Je třeba k ní přistupovat vždy individuálně podle přání smluvních stran, po důkladném poučení a vysvětlení principu zvoleného majetkového režimu. Cena za sepsání předmanželské smlouvy je jednotná, necelé 4.000 Kč. Ovšem sepsání až v průběhu manželství, kdy se řeší již v něm nabytý majetek, se odvíjí právě od hodnoty tohoto majetku a cena je šest promile včetně DPH. Lacinější je forma zapsání manželské smlouvy do veřejného seznamu listin o manželském majetkovém režimu u Notářské komory ČR, což stojí pouhých 484 Kč. Tento seznam je pak ale veřejně přístupný na internetu, což může mít své výhody, například kdy je exekutor povinen se podle této smlouvy zachovat a nemusí se čekat až na zpětné vyrovnání v případě, že je smlouva uložená u notáře a exekutor k ní neměl přístup.