Vyznat se v jednotlivých právních předpisech a právních kličkách je pro mnohé z nás často nadlidský úkol. A dostat se do situace, kdy budete potřebovat zastupování v trestním řízení, není nikterak složité. Velice snadno se můžete dostat do role poškozeného, ale i pachatele trestného činu, a to úmyslným či nedbalostním zaviněním. Jedním z velice častých příkladů může být typicky dopravní nehoda.

Přínosy zastupování advokátem

V trestním právu, tak jako v jiných právních odvětvích, se samozřejmě můžete hájit sami Vždy je však vhodnější se nechat zastupovat advokátem. Přínosů využití služeb advokáta v trestním řízení je celá řada. Mezi ty zásadní patří především znalost práva a dostatečné množství zkušeností. Advokát bude nejlépe vědět, jaké právní kroky má podniknout a zastoupí vás ve všech úkonech trestního řízení.

Kdy se nechat zastupovat?

Ptáte se, kdy je vhodné se nechat zastupovat advokátem? Dalo by se říci, že nejlépe vždy. Ušetříte si tím velké množství času a starostí, které souvisí s nedostatečnou znalostí právních předpisů. Na advokáta je proto dobré se obrátit již v samotném počátku trestního řízení, ať už jde o podání vysvětlení u Policie ČR, podání odporu proti trestnímu příkazu, právní pomoc u výslechu či sepis trestního oznámení. Určitě by také advokát neměl chybět při podání návrhu na propuštění z vazby či při obhajobě u hlavního líčení, kde je v některých případech dokonce povinný.

Specializovaný web na trestní právo

Chcete se dozvědět více informací o trestním řízení a situacích, kdy je vhodné využít služeb advokáta? Potom neváhejte zamířit na specializovaný web trestniadvokat.cz, který je zaměřen na oblast trestního práva. Tento web je určen pro laickou veřejnost a představí vám trestní právo srozumitelnou formou. Můžete si tak snadno osvěžit a doplnit vaše znalosti. Za jeho vznikem stojí přední odborníci pro oblast trestního práva z advokátní kanceláře Švehla & Švehla, kteří jsou vám ochotni kdykoliv pomoci.