Od každé firmy se očekává, že bude plnit všechna důležitá nařízení směřující z EU. Každé nařízení má nějaký účel a ačkoliv se může zdát zátěží, v konečném důsledku se může stát dané nařízení skvělým pomocníkem. Když dříve ve firmách docházelo k protiprávnímu jednání, zaměstnanci neměli k dispozici účinné nástroje, jak by mohli na toto jednání upozornit, aniž by se neohrozili odvetnými kroky zaměstnavatele nebo kolegů. Nařízení o whistleblowingu vše mění. Whistleblowing oznámení budou muset organizace s počtem 25 a více zaměstnanců řešit a zajistit nápravu protiprávního stavu.

Co je důležité vědět?

Ve vaší firmě by měl být whistleblowing software, který umožní každému možnost anonymního upozornění na protiprávní jednání. Opatření zajistí právní ochranu oznamovatelů a pokud by byly vůči oznamující osobe vedeny odvetné kroky, má tato osoba právo uplatnit nárok na náhradu újmy.

Pokud ještě nemáte whistleblowing systém pro zadávání, zpracování, řízení, řešení a archivaci oznámení, neměli byste s tím otálet. Podnikatelé musí takový systém zavést nejpozději do 31. března 2022. Pokud se jim to nepodaří, hrozí jim za to pokuta.

Jaké řešení zvolit?

Naštěstí již existují hotová řešení, která vám tuto problematiku usnadní. Objevte Whistlee – účinný whistleblowing nástroj pro organizace členských států Evropské unie. Díky němu mohou všichni vaši zaměstnanci včas, anonymně a jednoduše hlásit stížnosti, obavy a řešit nekomfortní situace. Je zde oznamovací formulář, který má vzhled přizpůsobitelný na míru. Nahlašovatel se může rozhodnout, zde chce ohlásit svou totožnost. Je zde podpora pro přiřazování a vytváření stavů správy případů, nastavení rolí a přístupů, nastavení vlastních kategorií a mnoho dalšího. Zjistěte více informaci o tomto nástroji a to přímo na webu Whistlee.cz.