Každý, kdo podniká, občas potřebuje zajistit přepravu zboží. Pokud nedisponuje vlastními dopravními prostředky, je nucen obrátit se na společnosti, které logistické služby nabízejí. Komplexní logistické služby nabízí společnost SPEEDLine. Do nabídky společnosti patří nejen vnitrostátní přeprava.

Proč právě SPEEDLine?

Svým zákazníkům nabízí zasilatelsko-dopravní služby, kterých lze využít po celé Evropě. Součástí je i komplexní servis se službami spojený, poradenství a komunikace ve 12 jazycích. Každá nabídka je zpracovávána individuálně, dle konkrétních požadavků. V každém z vozů používaných pro přepravu je zabudovaný GPS systém, který zajišťuje neustálý kontakt řidiče a speditéra a díky němuž se zákazník může rozhodnout pro případné změny.

Také nabídka služeb je dosti široká.

  • Kamionová přeprava

Zde si můžete vybrat ze dvou možností – FTL – přeprava pouze vašeho zboží, nebo LTL – přeprava vašeho zboží společně s dalšími zásilkami.

Tento druh přepravy umožňuje rychlejší dopravu zboží do vzdálenějších oblastí. Díky rychlosti přepravy je zajištěna trvanlivost zboží náchylnějšího ke zkáze. Letecky lze zajistit také přepravu živých zvířat.

  • Přeprava ADR

Díky tomuto způsobu lze posílat nebezpečné látky, jejichž přeprava podléhá specifickým pravidlům. Společnost disponuje licencemi, které tento druh přepravy umožňují. Kromě toho splňuje téměř všechny specifické požadavky.

  • CROSS DOCKING

Tento způsob dopravy zajišťuje naložení produktů přímo ve výrobním závodě a jejich následnou přepravu ke koncovému zákazníkovi. Díky tomu je zajištěna minimální manipulace se zbožím a odpadá potřeba budovat skladovací prostory. Také je zajištěna rychlá dodávka veškerého přepravovaného zboží.

  • Doprava námořní a říční

Tento způsob lze využít jak pro vnitrostátní, tak i mezinárodní přepravu a to i nákladu nadměrného či nebezpečného. Pro přepravu zboží se stále častěji využívají kontejnery, jež zefektivňují manipulaci s přepravovaným zbožím.