Potřebujete zajistit náhradní plnění? Obraťte se na SZZP

Zákon ukládá každému zaměstnavateli, který má více než 25 zaměstnanců ze svého celkového počtu zaměstnat 4 % zaměstnanců se zdravotním postižením. Jedná se o náhradní plnění. Tento povinný podíl může plnit několika různými způsoby. Může zaměstnat osoby se zdravotním postižením, zadat zakázku osobám se zdravotním postižením nebo odebrat výrobky či služby, které vyrábějí nebo zajišťují osoby se zdravotním postižením. V případě potřeby se můžete obrátit na SZZP.

Svaz zaměstnavatelů zdravotně postižených (SZZP)

Tento svaz sdružuje právnické a fyzické osoby a další subjekty. Ti všichni pomáhají vytvářet chráněná pracovní místa pro osoby se zdravotním znevýhodněním. Díky tomu podporuje jejich integraci do naší společnosti. Sdružuje však i další společnosti nebo firmy, které chtějí pomáhat nebo se jakkoli zapojit do pomoci se zaměstnáváním osobo se zdravotním postižením. Díky těmto skutečnostem může SZZP nabízet také odběr výrobků a služeb v náhradním plnění.

Co všechno SZZP nabízí?

Nabídka SZZP je poměrně široká. Náhradní plnění může nabídnout, neboť zaměstnává více než 50 % OZP a díky tomu je nabídka oblastí náhradního plnění dosti široká. Můžete tak odebírat zboží nebo služby od důvěryhodného partnera, kterým SZZP rozhodně je.

Další oblastí jsou poradenské služby. Legislativa v oblasti zaměstnávání se stále aktualizuje a SZZP nabízí pomoc s její aplikací do praxe a to díky průběžné vzdělávací činnosti, kterou může zajistit formou seminářů.

Pravidelným zveřejňováním aktuální nabídky volných míst svých partnerů aktivně podporuje osoby se zdravotním znevýhodněním tím, že jim pomáhá nacházet pracovní uplatnění.

Ve spolupráci se svými členy nabízí široké portfolio služeb, ale i výrobků. Pokud je zakoupíte, podpoříte tak přímo handicapované zaměstnance.

Veškeré důležité informace i nezávazný poptávkový formulář naleznete na stránkách szzp.cz.