Sejměte odpovědnost z vašich beder díky pojištění

Lidé nejsou neomylní, a proto se často vystavují situacím, které mohou skončit kolosálním fiaskem. Stačí chvilka nepozornosti, špatný pohyb rukou nebo zakopnutí o práh a problém může být na světě.

V každém z těchto případů totiž hrozí, že způsobíte škody druhým osobám. Pokud v takové situaci nechcete sahat do vlastních kapes, určitě se vyplatí přemýšlet nad sjednáním kvalitního pojištění odpovědnosti. Jestli se vám tento termín dosud vyhýbal a nevíte, co si pod ním představit, určitě pokračujte ve čtení tohoto článku.

Pojištění občanské odpovědnosti

V rámci pojištění odpovědnosti existuje vícero různých produktů, které se zaměřují na konkrétní problematiku. My se jako první zastavíme u pojištění odpovědnosti za škodu, která je způsobená běžnou občanskou činností. Uveďme konkrétní příklad. Před odchodem do zaměstnání zapomenete uzavřít kohoutek s vodou a vytopíte sousedy po vámi. Když ale v danou chvíli máte sjednané zmíněné pojištění, náklady na sjednání nápravy jdou za pojišťovnou a vy tak nemusíte sahat do rodinného rozpočtu.

Pojištění odpovědnosti má celosvětovou platnost a můžete s ním počítat i na dovolené. Jeden produkt se navíc vztahuje na všechny členy jedné domácnosti. Pokud tedy škody způsobí váš partner, manžel nebo dítě, samozřejmě je také neplatíte.

Pojištění odpovědnosti za škodu v zaměstnání

Od pojištění občanské odpovědnosti se pomalu přesouváme k dalšími typu „pojištění proti blbosti“, které ocení zejména lidé zaměstnaní jako řidiči. Pojištění profesní odpovědnosti kryje náklady spojené s nehodami, které vznikají během plnění pracovních úkolů v pracovně-právním vztahu.

To znamená, že když zaviníte dopravní nehodu a zničíte tak převážený náklad, nebudete škody hradit z vlastních kapes. Jako příklad jsme uvedli řidiče, nicméně toto pojištění samozřejmě využívají i další zaměstnanci zcela odlišných profesí.