Hledáte efektivní způsob, jak ochránit svůj firemní nebo soukromý majetek? Potřebujete vyčlenit majetek na podporu podnikání nebo naopak, ochránit ho pro svou rodinu? Svěřenecké fondy jsou ve světě velice oblíbené, ovšem u nás si své příznivce teprve získávají, ačkoliv se této možnosti může využívat již od roku 2014.

Jak svěřenecké fondy fungují?

Svěřenecký fond může vytvořit fyzická i právnická osoba, která disponuje nějakým majetkem. Nemusí se jednat pouze o finance, ale také například nemovitosti. Do svěřeneckého fondu můžete vložit celý svůj majetek nebo pouze jeho část, kterou chcete ochránit. Všechny náležitosti kolem svěřeneckých fondů jsou anonymní, včetně jeho zakladatele nebo výše vkladu.

Založení svěřeneckého fondu s sebou přináší mnoho výhod a záleží na zakladateli,k čemu fond využije. Zakladatel musí zvolit správce, který se bude o svěřenecký fond starat. Může zvolit také obmyšleného, který ze svěřeneckého fondu těží nebo je jeho dědicem. Předáním vyčleněného majetku nad ním zakladatel ztrácí kontrolu a je zcela v rukou správce nebo správců. Správce je také, například zapsaný v katastru nemovitostí, pokud se do svěřeneckého fondu vyčlení nemovitost. Majetek ve svěřeneckém fondu nepatří nikomu a zakladatel ho může využít k charitativním účelům, ke studiu svých dětí. Vyčleněný majetek je chráněný před riskantními investicemi nebo exekutory.

Rozdíl mezi nadací a svěřeneckým fondem

Při popisu svěřeneckého fondu si jistě uvědomíte podobnost s nadacemi, ovšem jsou tu dva zásadní rozdíly, které mohou být při rozhodování, zda svěřenecký fond založit, rozhodující. První z nich je téměř úplná absence veřejnoprávního dohledu. Stát svěřenecké fondy kontroluje jen zcela výjimečně.

Druhou zásadní rozdílností je, že nadace je právnickou osobou, zatímco svěřenecký fond, může založit prakticky kdokoliv.

Alphacitizen je společnost, která se svěřeneckými fondy zabývá od jejich začátů. Pokud nevíte, zda je založení svěřeneckého tím pravým řešením pro vás, neváhejte se na ně obrátit.