Jak dostat nájemníka z bytu před ukončením smlouvy

Jednou z forem, jak využít vlastní byt, je jeho pronájem cizí osobě, ale i třeba příbuznému. Někdy to může být i horší podle hesla „Po přízni řízni“. Jednou z ochran, které může mít majitel, je nájem bytu na dobu určitou. Ale každá smlouva by měla být vypověditelná, jak na to v případě bytu?

Důvody nájmu na dobu určitou

Důvodů k sepsání smlouvy na dobu určitou může být mnoho, například pronajímatel si staví, nebo je mu teprve stavěno nové obydlí, chystá se v určitém termínu na dlouhodobý zahraniční pobyt a podobně. Majitel má tak jedinečnou možnost si nového nájemníka prověřit, byt může v určitém čase potřebovat třeba pro někoho z rodiny. Majitel má tak i možnost neustále smlouvu termínově prodlužovat a vyhnout se dávání výpovědi v případě smlouvy na neurčito.

TIP: Zamyslete se, jestli pro vás není vhodná dřevostavba od Haas Fertigbau

Prevence – smlouva

Pokud chceme, ať již jsme majitelé či nájemci, se vyhnout pozdějším nedopatřením, je třeba sepsat dobrou a rovnocennou smlouvu. Ač se tvrdí, že výhodnější je to pro majitele, obvykle při nějakých nesnázích, na tom bývá naopak.

Výpověď

Pro nájemníka je to jednoduché, pokud potřebuje, dá výpověď a odejde, ale majitel je v tomto silně omezený, vypovědět může dát jen ze zákonných důvodů. Pokud se tedy stane, že chce smlouvu ukončit před uplynutím sjednané doby, lze se v prvé řadě dohodnout. Jinak je třeba třeba mít vše ošetřené přímo v nájemní smlouvě. Zde může být bod o možnosti dřívější výpovědi s tříměsíční lhůtou bez udání důvodu. Nejčastěji to však bývá při nějakém porušení smlouvy, zákonů, veřejných nařízení a podobně. Z těch nejčastějších to bývá neplacení nájemného a nákladů na provoz a služby, a to déle než tři měsíce. Dále to může být třeba zánik bytu po požáru nebo povodni, ale zejména když nájemce byt zjevně poškozuje, nebo se tam zcela nevhodně chová. Občas se stane, že nájemce bez domluvy s majitelem byt za úplatu dál někomu pronajme. V tomto případě je to trestný čin obohacování se na úkor jiného, a v případě soudu vše patří majiteli bytu, i když byla sjednaná nájemní částka nižší, než ji vybíral první nájemce od druhého.

Závěr

Věříme, že většina nájemců je vzorná, ale podle některých kauz je vidět, že někdy zbudu majiteli oči pro pláč, v lepším případě zdevastovaný byt. Je pak na soudech, aby sjednali nápravu, ale ale…